Miejski Dom Kultury w Olsztynku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Samorządowa instytucja upowszechniania kultury działająca na terenie Olsztynka.

Cele

Celem Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku jest prowadzenie różnorodnej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, promocja kultury oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej.

Dzialalnosć

Miejski Dom Kultury w Olsztynku realizuje zadania gminy w zakresie tworzenia, udostępniania i popularyzacji kultury. Do podstawowych działań ośrodka należy w szczególności:

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa.


Dom Kultury prowadzi:

  • amatorskie zespoły dla dzieci i młodzieży: taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne i rzeźbiarskie
  • chór kameralny dla dorosłych
  • obsługę imprez sportowych i kulturalnych
  • od 1992 r. wydawany jest tutaj Biuletyn Olsztynecki "ALBO"

Zespoły i koła działające w instytucji

Siedziba

ul.Chopina 29
11-015 Olsztynek
tel. 89 519 22 01
mgok@olsztynek.com.pl

Dyrektorzy

Zobacz

Strona internetowa Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku http://www.mdkolsztynek.pl