Nowiny Północne

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Ilustrowany tygodnik wydawany w Bartoszycach w latach 1959-1960.

Redakcja

Wydawca:

Redakcja:

Adres redakcji: Bartoszyce, ul. 22 lipca 13

Historia

Czasopismo ukazywało się od 22 lutego 1959 r. do 1 czerwca 1960 r. jako kontynuacja „Wiadomości Bartoszyckich”, dwutygodnika powiatu bartoszyckiego. „Nowiny” ukazywały się w powiatach bartoszyckim, węgorzewskim i kętrzyńskim. Początkowo pismo miało być tygodnikiem, ale po kilku numerach zaczęło ukazywać się w cyklu dwutygodniowym.
Do listopada 1959 r. „Nowiny Północne” ukazywały się jako organ KP PZPR w Bartoszycach, Kętrzynie i Węgorzewie. Na winiecie widniało hasło: „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”.
Czterostronicowe pismo w formacie A3 wydawano początkowo w nakładzie około 3000 egzemplarzy. Potem nakład systematycznie spadał, aż do około 1000 egzemplarzy.
Ostatni numer pisma ukazał się 1 czerwca 1960 r.

Tematyka

„Nowiny Północne” były pismem skierowanym do mieszkańców powiatów bartoszyckiego, węgorzewskiego i kętrzyńskiego. W pierwszym numerze pisma po zmianie profilu w 1959 r., redakcja określiła swoje cele, jako:

 • stworzenie trybuny informującej o „przejawach konstruktywnej działalności społeczeństwa”, piętnującej jednocześnie „zjawiska wsteczne”[1]
 • stworzenie czasopisma otwartego i bliskiego mieszkańcom i ich oczekiwaniom

Tematyka publikowanych materiałów:

 • artykuły poświęcone życiu codziennemu mieszkańców powiatów północnych
 • informacje o rozwoju zakładów pracy, czynie społecznym, służbie zdrowia, szkolnictwie, itp.
 • artykuły dotyczące życia kulturalnego regionu (działalność zespołów amatorskich, domów kultury)
 • relacje ze zjazdów i konferencji lokalnych komitetów PZPR
 • kronika policyjna
 • listy do redakcji
 • informacje sportowe

W 1960 r. publikowano również teksty literackie. Na łamach pisma ukazał się cykl Historia Bartoszyc autorstwa W. Michałowskiej.

Bibliografia

 1. Jałowiecki, Zdzisław: Jak powstały „Nowiny Północne” / Zdzisław Jałowiecki // „Prasa Polska”. – 1976, nr 10, s. 40-41.
 2. Jackiewicz, Mieczysław: „Nowiny Północne” / Mieczysław Jackiewicz // W: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. – Olsztyn, 1986. – S. 24.
 3. Wakar, Andrzej: Prasa olsztyńska / Andrzej Wakar. // W: 25 lat prasy na ziemiach zachodnich i północnych. – Kraków : Ośrodek Badań Prasowych, 1972. – S. 128-153.

Przypisy

 1. Cyt. za: List adresowany do Ciebie, „Nowiny Północne” 1959, nr 1, s. 1.