Wiadomości Bartoszyckie (1956-1958)

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Dwutygodnik powiatu bartoszyckiego, wydawany w Bartoszycach w latach 1956-1958.

Redakcja

Wydawca:

  • Powiatowy Komitet Frontu Narodowego

Redaktorzy naczelni:

Historia

„Wiadomości Bartoszyckie” ukazywały się w latach 1956-1958. Pierwszymi redaktorami byli: Julian Willner, Zygmunt Kornowski, Józef Sapkowski. Początkowo pismo drukowano w Olsztyńskich Zakładach Graficznych. Po pewnym czasie stworzono warunki do drukowania pisma na miejscu w Poligrafice w Bartoszycach. Wówczas redaktorem „Wiadomości” został Zdzisław Jałowiecki, który zapewnił czasopismu współpracę licznego grona inteligencji bartoszyckiej, głównie nauczycieli.
„Wiadomości Bartoszyckie” miały niski nakład ze względu na ograniczoną liczbę odbiorców – powiat bartoszycki był wówczas bardzo niewielki. Chcąc rozszerzyć grono czytelników, na początku 1959 r. „Wiadomości Bartoszyckie” przekształcono w „Nowiny Północne”, obejmujące zasięgiem działania trzy północne powiaty województwa – bartoszycki, kętrzyński i węgorzewski.

Tematyka

Pismo, oprócz działu informacyjnego, relacjonującego najważniejsze wydarzenia z życia powiatu, publikowało również szkice dotyczące historii Bartoszyc, polemiki z czasopismem „Unser Bartenstein”, a także wiersze i opowiadania.

Bibliografia

  1. Wakar, Andrzej: Prasa olsztyńska / Andrzej Wakar. // W: 25 lat prasy na ziemiach zachodnich i północnych. – Kraków : Ośrodek Badań Prasowych, 1972. – S. 128-153.