Powiatowy Konkurs Poetycki Ścieżki słów 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Piąta edycja Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Ścieżki słów” zorganizowana w 2009 r. w Bartoszycach.


Organizatorzy


Cele

  • Pobudzenie aktywności twórczej w dziedzinie poezji
  • Konfrontacja twórczości poetyckiej
  • Promocja utalentowanych poetów
  • Integracja środowisk literackich

Opis

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było ukończenie 16 lat i przysłanie trzech do pięciu zestawów niegdzie nie publikowanych wierszy o dowolnej tematyce. Organizatorzy wprowadzili odrębną kategorię – utwór o Bartoszycach. Na konkurs zgłoszono 60 utworów poetyckich, 12 autorów. Wiersze zgłoszone na konkurs oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja przyznała dwie nagrody oraz trzy wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło 4 czerwca 2009 r. na spotkaniu „Bartoszyccy artyści swojemu miastu”, gdzie prezentowane były nagrodzone wiersze.

Komisja konkursowa

Laureaci

  • Piotr Monkiewicz, godło Rak – nagroda za zestaw fraszek
  • Arkadiusz Monkiewicz, godło Wsiowy poeta, za wiersz o Bartoszycach Spoetyzujmy nasze miasto
  • Maria Marczak, godło Motyl – wyróżnienie za wiersz Powroty, w którym komisja z uciechą spostrzegła pewną przewrotność słowa
  • Magdalena Odyniec – wyróżnienie za pewien ciekawy impresjonizm obrazu poetyckiego w wierszu Uśpione uczucie
  • Halina Janowicz – wyróżnienie za wrażliwość serca zawartą w nadesłanych wierszach


Bibliografia

  1. Protokół z V Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Ścieżki słów” organizowanego przez Bartoszycki Dom Kultury’ 2009. Archiwum Bartoszyckiego Domu Kultury

Zobacz też