Rozmowy Mazurskie 2006

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Trzynaste seminarium z cyklu Rozmowy Mazurskie zorganizowane przez Stowarzyszenie Mazurskie, które odbyło się w dniach 22-25 września 2006 r. w Krutyni.

Opis

Temat XIII Rozmów Mazurskich – „Wkład do skarbnicy europejskiego pogranicza: literatura z Mazur” („Beiträge zur Kultur eines europäischen Grenzlandes – Literatur aus Masuren”).
Prelegenci zaprezentowali pisarzy niemieckich i polskich, związanych z Warmią i Mazurami oraz piszących o tym regionie.
Zbigniew Chojnowski zaprezentował książkę Z dróg Erwina Kruka. Młody socjolog niemiecki Mathias Wagner przedstawił swoją publikację Fremde Heimat. Alltag in einem masurischen Dorf (Obce strony rodzinne. Codzienność mazurskiej wsi).

Prelegenci

  • Brigitte Jäger-Dabek – Twórczość Fritza i Richarda Skowronnków, Hermanna Sudermanna i Ernsta Wiecherta
  • Marianne Kopp – Opowiadania Siegfrieda Lenza Słodkie Sulejki
  • Tadeusz Willan – Twórczość i sylwetka Siegfrieda Lenza
  • Hanna Schoenherr – Sylwetka Ferdinanda Gregoroviusa, niemieckiego historyka i pisarza
  • Brigitte Nosek – Twórczość Hansa Grafa von Lehndorfa, Ralpha Giordano, Roberta Budzińskiego, Horsta Biernata i Klausa Brenneisena
  • Zbigniew Chojnowski, Wojciech Łukowski – Polskojęzyczna literatura dotycząca Mazur (m.in. Michał Kajka, Melchior Wańkowicz, Igor Newerly, Erwin Kruk)
  • Helga Roszig – Życie i twórczość Igora Newerlego

Bibliografia

  1. Kronika 1990-2008 : 18 lat Stowarzyszenia Mazurskiego / red. Sylwia Pochmara-Hahnkamp [et. al.] ; wybór tekstów, oprac. red. „Kroniki” Barbara Willan]. – Olsztyn : Stowarzyszenie Mazurskie, [2008]. – S. 30-31.
  2. Chronik 1990-2008 : achtzehn Jahre Masurische Gesellschaft / red. Tadeusz Willan, Hanna Schoenherr, Barbara Willan. – Olsztyn : Stowarzyszenie Mazurskie, [2008]. – S. 63-66.
  3. Nickel, Paweł: Literatur und Masuren : 13. Masurische Gespräche in Kruttinnen/Krutyn / Paweł Nickel // „Masurische Storchenpost”. – 2006, nr 12, s. 8-11.