Rozmowy Mazurskie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Seminarium poświęcone historii, kulturze i literaturze organizowane przez Stowarzyszenie Mazurskie od 1990 r.

Organizator

Opis

Rozmowy Mazurskie to seminarium poświęcone przede wszystkim historii Mazur i Prus Wschodnich, kulturze mazurskiej i literaturze niemieckiej. W spotkaniach tych uczestniczą członkowie Stowarzyszenia Mazurskiego oraz zaproszeni goście – literaturoznawcy, dziennikarze, historycy. Obok referatów podczas seminarium prezentowane są wspomnienia, doświadczenia czytelnicze, historie rodzinne. Uczestnicy dzielą się również swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Na seminarium zapraszana jest również młodzież z okolicznych szkół. Prelekcjom towarzyszy szereg wydarzeń – spotkania autorskie, wieczory literackie, przedstawienia teatralne, występy zespołów artystycznych, wystawy, wycieczki krajoznawcze i odwiedziny w muzeach, izbach regionalnych, stowarzyszeniach.

Historia

Pierwsze Rozmowy Mazurskie odbyły się w październiku 1990 r. Podjęto wówczas decyzję o powołaniu do życia Stowarzyszenia Mazurskiego oraz opracowano podstawy funkcjonowania tej organizacji. Kolejne spotkania zorganizowano w 1994 (w Krutyni), 1995 i 1997 r. (w Mrągowie).
Od 1997 r. Rozmowy Mazurskie odbywają się co rok. Obecnie organizowane są w Krutyni.

Edycje

Bibliografia

  1. Kronika 1990-2008 : 18 lat Stowarzyszenia Mazurskiego / red. Sylwia Pochmara-Hahnkamp [et. al.] ; wybór tekstów, oprac. red. „Kroniki” Barbara Willan]. – Olsztyn : Stowarzyszenie Mazurskie, [2008]. – S. 23-36.
  2. Chronik 1990-2008 : achtzehn Jahre Masurische Gesellschaft / red. Tadeusz Willan, Hanna Schoenherr, Barbara Willan. – Olsztyn : Stowarzyszenie Mazurskie, [2008]. – S. 6-84.