Rozmowy Mazurskie 2007

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czternaste seminarium z cyklu Rozmowy Mazurskie zorganizowane przez Stowarzyszenie Mazurskie, które odbyło się w dniach 27-30 września 2007 r. w Krutyni.

Opis

Tematem przewodnim XIV Rozmów Mazurskich była „Wspólnota europejskich grup narodowościowych” („Gemeinschaft der europäischen Volksgruppen”).
Zaprezentowano mniejszości narodowe i kulturowe: niemiecką w Rosji i Danii, ukraińską i niemiecką na Warmii i Mazurach. Przedstawiono również działalność Stowarzyszenia „B’Jachad”.
Uczestnicy seminarium odwiedzili Muzeum Parku Krajobrazowego w Krutyni, gdzie obejrzeli wystawę poświęconą Karolowi Małłkowi oraz spotkali się z Waldemarem Bzurą. Kolejnym punktem programu były odwiedziny w Salonie Marion Dönhoff w Gałkowie, której działalność przedstawiła Renate Marsch-Potocka oraz Muzeum Ernsta Wiecherta w Piersławku.
Seminarium towarzyszyły prezentacje książek: Joanna Wańkowska-Sobiesiak czytała reportaże ze swojej książki Buty Agaty, Bruni Adler – fragmenty z Geteilte Erinnerung oraz Bevor es zu spät ist.
Jako imprezę towarzyszącą zorganizowano „Dzień bajek i legend”, podczas którego uczniowie szkół z Olsztyna czytali bajki niemieckie i żydowskie oraz przedstawili teatralne adaptacje „Legendy o Łynie” i bajki „O babie mazurskiej, która oszukała diabła”.

Prelegenci

  • Brigitta Nosek – Niemcy w Danii i ich związek Bund Deutscher Nordschleswiger
  • Aleksandra Łatanyszyn – Ukraińcy na Warmii i Mazurach
  • Joanna Wojciechowska – „Ukraińcy w moich publikacjach”
  • Bruni Adler – Mniejszość niemiecka w Rosji
  • Tadeusz WillanOlsztyńska Wspólnota „B’Jachad”
  • Hanna Schoenherr – Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach w świetle biuletynu „Mitteilungsblatt”

Bibliografia

  1. Kronika 1990-2008 : 18 lat Stowarzyszenia Mazurskiego / red. Sylwia Pochmara-Hahnkamp [et. al.] ; wybór tekstów, oprac. red. „Kroniki” Barbara Willan]. – Olsztyn : Stowarzyszenie Mazurskie, [2008]. – S. 32-33.
  2. Chronik 1990-2008 : achtzehn Jahre Masurische Gesellschaft / red. Tadeusz Willan, Hanna Schoenherr, Barbara Willan. – Olsztyn : Stowarzyszenie Mazurskie, [2008]. – S. 71-76.
  3. Nickel, Paul: Das Bild unserer Heimat / Paul Nickel // „Masurische Storchenpost“. – 2007, nr 10, s. 5-11.