Rozmowy Mazurskie 2008

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Piętnaste seminarium z cyklu Rozmowy Mazurskie zorganizowane przez Stowarzyszenie Mazurskie, które odbyło się w dniach 28-30 września 2008 r. w Krutyni.

Opis

Tematem przewodnim XV Rozmów Mazurskich były „Mazurskie rocznice” („Masurische Jahrestage”).
Okazją do tego tematu były:

  • 200. rocznica urodzin Marcina Gerssa
  • 170. rocznica urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego
  • 150. rocznica urodzin Michała Kajki
  • 110. rocznica urodzin Karola Małłka

Prezentując życie, twórczość i działalność znanych mieszkańców Mazur, prelegenci ukazali skomplikowane położenie ludności pogranicza kulturowego, jej dramatyczne, a nieraz tragiczne dzieje, wywierane na nią naciski i dokonywane wybory. Prof. Grzegorz Jasiński mówił o dwóch koncepcje „mazurskości” – polskiej i pruskiej, reprezentowanych przez Wojciecha Kętrzyńskiego i Marcina Gierssa. Prof. Zbigniew Chojnowski przedstawił życie i twórczość Michała Kajki oraz zaprezentował nowe wydanie poezji tego poety. Uczestnicy seminarium obejrzeli również film poświęcony Kajce oraz odwiedzili muzeum i grób poety w Ogródku. Dr Piotr Bystrzycki przedstawił sylwetkę Karola Małłka. Gośćmi seminarium byli poeci: Wojciech Kass i Marta Maria Krysiak.
W seminarium uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mrągowie, którzy czytali wiersze Michała Kajki, wydane po polsku i po niemiecku. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krutyni przygotowali widowisko słowno-muzyczne „Legendy mazurskie”.

Bibliografia

  1. Kronika 1990-2008 : 18 lat Stowarzyszenia Mazurskiego / red. Sylwia Pochmara-Hahnkamp [et. al.] ; wybór tekstów, oprac. red. „Kroniki” Barbara Willan]. – Olsztyn : Stowarzyszenie Mazurskie, [2008]. – S. 34-35.
  2. Chronik 1990-2008 : achtzehn Jahre Masurische Gesellschaft / red. Tadeusz Willan, Hanna Schoenherr, Barbara Willan. – Olsztyn : Stowarzyszenie Mazurskie, [2008]. – S. 82-84.
  3. Nickel, Paul: Masurische Jahrestage / Paul Nickel // „Masurische Storchenpost“. – 2008, nr 10, s. 3-6.