Stanisław Łaniec

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1934-2018) – pedagog, olsztyński pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (historia), pisarz, doktor habilitowany. Mieszkał w Olsztynie.

Biografia

Urodził się w 28 lutego 1934 r. w Kukuciach (Białoruś).

W 1960 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. W 1971 r. obronił doktorat, natomiast w 1991 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Na początku kariery zawodowej pracował jako podinspektor powiatowy wydziału oświaty w Ejszyszkach na Litwie. Od 1957 r. zatrudniony jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Bartoszycach i Romanowie. W l. 1960-1968 uczył młodzież olsztyńskich szkół średnich.

Od 1968 r. zatrudniony w olsztyńskich uczelniach wyższych – Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim: do 1975 jako starszy asystent oraz adiunkt w Instytucie Nauk Społeczno-Politycznych ART, w l. 1975-1980 jako adiunkt w Zakładzie Historii WSP, w l. 1980-1985 jako adiunkt w Instytucie Oświaty Rolniczej ART., w l. 1985-1992 jako docent w Instytucie Historii WSP. W l. 1988-1991 sprawował funkcję członka Senatu, współprzewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kadr i Rozwoju Naukowego, zaś w l. 1991-1993 był członkiem Senackiej Komisji Budżetowej.

W 1992 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W l. 1995-2003 kierował Katedrą Historii Polski i Powszechnej XIX Wieku w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych, zaś w l. 2003-2004 pracował w funkcji profesora nadzwyczajnego w Katedrze Literatury Współczesnej i Dziennikarstwa w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym.

W 2004 r. przeszedł na emeryturę. W swoich badaniach zajmował się historią gospodarczą – kolejnictwem i rolnictwem, oraz historią polityczną – zwłaszcza powstaniem styczniowym w Królestwie Polskim, na Litwie i Białorusi.

Łaniec od 1957 r. był członkiem Związku Nauczycieli Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Zmarł 12 października 2018 r. [1]

Publikacje

 • Partyzanci żelaznych dróg roku 1863 : kolejarze i drogi żelazne w powstaniu styczniowym. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1974
 • Rządy powstańcze Konstantego Kalinowskiego na Litwie i Białorusi : szkic do dziejów powstania styczniowego (1863-1864). - Olsztyn : nakł. własnym autora, 2006..
 • Ksiądz Antoni Mackiewicz w latach manifestacji, konspiracji i powstania (1861-1863). - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Instytut Historii, 2001.
 • Powstanie styczniowe na Litwie. - Olsztyn : Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000.
 • Litwa w powstaniu styczniowym : bitwy i potyczki na Kowieńszczyźnie (1863-1864). - Olsztyn : Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2000.
 • Litwa i Białoruś w dobie konspiracji i powstania zbrojnego (1861-1864). - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN im. W. Kętrzyńskiego, 2002.
 • Północna Suwalszczyzna w Powstaniu Styczniowym. - Toruń : "Top Kurier", 2002.
 • Dowódcy i bohaterowie powstania styczniowego na Żmudzi. - Toruń : "Top Kurier",2002.
 • Białoruś w drugiej połowie XIX stulecia. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw., 1997
 • Partyzanci Kresów Północno-Wschodnich w powstaniu styczniowym : (ziemie białoruskie). - Toruń : "Top Kurier", 1996
 • Kolejarze Królestwa Polskiego i białostocczyzny : [w latach 1865-1914]. - Olsztyn : WSP. Wydaw., 1995
 • Białoruś w dobie kryzysu społeczno-politycznego : (1900-1914). - Olsztyn : Wydawnictwa WSP,1993
 • Działalność Franciszka Sterneta w dobie rewolucji 1905-1907. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1989
 • Bronisław Szwarce - romantyk epoki powstańczej. - Olsztyn : 1988
 • Kolejarze Królestwa Polskiego : walki klasowe i życie polityczne 1878-1914. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1979.
 • Konspiracja i czyn zbrojny kolejarzy w powstaniu styczniowym. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1978

Łaniec był autorem łącznie ok. 40 publikacji.

Nagrody i odznaczenia

 • 1978 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1986 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1993 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1997 r. – Złota Odznaka Związku Nauczycieli Polskich
 • 1974 – Odznaka Złoty Laur Uniwersytetu
 • nagrodzony ponad dwudziestoma nagrodami rektora olsztyńskiego Uniwersytetu

Bibliografia

 1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al. ; słowo wstępne Józef Górniewicz]. - Wyd. 2. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – S. 119.

Przypisy

 1. http://www.pozegnania.net/nekrologi/stanislaw-laniec/54298476?s_source=pzgn_olsz