Stanisław Szostakowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1929-1994) – nauczyciel, pracownik naukowy, popularyzator historii

Biografia

Urodził się 21 marca 1929 r. w Wilnie w rodzinie Modesta i Agnieszki z Żukowskich. W 1946 r. przyjechał wraz z rodzicami do Pasłęka, gdzie ukończył szkołę średnią. Studia historyczne ukończył jako eksternista na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, tam też doktoryzował się (1969). Następnie przyjechał do Olsztyna i rozpoczął pracę zawodową. Zmarł 7 maja 1994 r.

Działalność

Debiut prozatorski autora - zbiór opowiadań z 1960 r.
Podręcznik do nauki historii Warmii i Mazur z 1964 r.
Stanisław Szostakowski, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1977.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych podjął pracę w zawodzie nauczycielskim, zatrudniając się w Liceum Pedagogicznym w Ostródzie (1951-1967). W 1969 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Olsztynie (późniejsza Wyższa Szkoła Pedagogiczna), jako nauczyciel akademicki. Pełnił w uczelni wiele funkcji kierowniczych. Był pierwszym kierownikiem Zakładu Historii (od 1969 r.), prodziekanem i dziekanem Wydziału Humanistycznego (1982-1987) oraz dwukrotnie (1971-1975 i 1978-1981) prorektorem. Uczestniczył w pracach wielu towarzystw naukowych. Pełnił funkcję prezesa Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, był wiceprezesem Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Był wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, a także dyrektorem Olsztyńskiego Uniwersytetu Powszechnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Był także członkiem kolegiów redakcyjnych „Warmii i Mazur”, „Wiadomości Historycznych” i członkiem redakcji „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”.

Publikacje

Debiutował w 1960 r. zbiorem opowiadań historycznych Na mazurskiej ziemi. Wydał książki mające charakter zbeletryzowanych biografii: Edwarda Dembowskiego – O Edwardzie Dembowskim (1962), Tadeusza Krępowieckiego – Na obcej ziemi (1966) i Mikołaja Kopernika – O Mikołaju Koperniku (1971). Swoje zainteresowania naukowe skoncentrował na badaniach dziejów mniejszości polskiej i litewskiej w Prusach Wschodnich w XIX wieku oraz historii Wielkiej Emigracji. Rezultatem prowadzonych badań były liczne publikacje, m.in. Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym 1830-1965 (1987). Wydał również kilka podręczników do nauki historii w szkole podstawowej oraz książki popularyzujące wiedzę historyczną, jak: Dzieje Warmii i Mazur w wypisach (1964) czy Hołd pruski (1968).

Nagrody i odznaczenia

Przyznano mu wiele nagród, w tym dwukrotnie (1971 i 1981) nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Otrzymał odznaczenia państwowe z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski włącznie i honorowe: „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”, Zasłużony działacz Kultury, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Bibliografia

  1. Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 / praca zbiorowa pod red. Jana Chłosty. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1991. - S. 98-99.
  2. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1975. - S. 167.
  3. SOB: Prof. Stanisław Szostakowski : wspomnienie : ur. 24 marca 1929 r. - zm. 7 maja 1994 r. / SOB // „Gazeta Warmii i Mazur”. - 2001, nr 103, s. 15.

Zobacz też

  • Strona Internetowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – Wydział Humanistyczny Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych http://www.uwm.edu.pl/historia/