Statuetka Mrongowiusza 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Julian Osiecki i Piotr Mendroch.
Źródło: www.mragowo.pl

Dziesiąta edycja nagrody Statuetka Mrongowiusza przyznana w 2009 r. za szczególne zasługi dla miasta Mrągowa.

Zasady

Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta Mrągowa, za całokształt pracy społeczno-zawodowej. Wnioski o jej przyznanie mogą składać do Urzędu Miasta w Mrągowie instytucje i organizacje społeczne znajdujące się na terenie miasta, a także radni, członkowie Kapituły Statuetki Mrongowiusza oraz mieszkańcy.

Opis

W 2009 r. przyznano cztery nagrody: trzy na wniosek Burmistrza Miasta, Otolii Siemieniec – otrzymali je Władysław Wiliński, Julian Osiecki i Piotr Mendroch i jedną na wniosek Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej – przyznano ją Anieli Dobielskiej. Aniela Dobielska i Władysław Wileński otrzymali statuetki w trakcie Dni Mrągowa, natomiast Julian Osiecki i Piotr Mendroch w czasie obchodów Dnia Niepodległości 11 listopada.

Laureaci

  • Aniela Dobielska – uhonorowana Statuetką Mrongowiusza nr 20 – prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie, współorganizatorka Festiwalu Kultury Kresowej
  • Władysław Wiliński – uhonorowany Statuetką Mrongowiusza nr 21 – organizator wystaw artystycznych oraz koncertów jazzowych, założyciel „Galerii Wiliński”, aktywnie działa w Mrągowskim Towarzystwie Jazzowym
  • Julian Osiecki – uhonorowany Statuetką Mrongowiusza nr 22 - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tworzył w Mrągowie pionierskie struktury Polskiego Czerwonego Krzyża, od wielu lat jest organizatorem Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mrągowie, z jego inicjatywy i dzięki jego zaangażowaniu powstało w 1977 r. Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha i Środowiskowy Dom Samopomocy, obecnie jest Radnym do Sejmiku Samorządowego
  • Piotr Mendroch – uhonorowany Statuetką Mrongowiusza nr 23 – pastor, proboszcz parafii ewangelicko-augsburgskiej, organizator pomocy socjalnej dla osób najuboższych, od 1994 r. jest kapelanem więziennym w zakładach zamkniętych na terenie województwa, organizuje w Mrągowie ogólnopolskie spotkania misyjne, działa także w dziedzinie kultury i popularyzacji muzyki, należy do Stowarzyszenia Jazzowego

Zobacz też

  • Statuetka Mrongowiusza, materiał zamieszczony na stronie internetowej www.mragowo.pl
  • Święto Niepodległości za nami!, materiał zamieszczony na stronie internetowej www.mragowo.pl