Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze. Oddział w Olsztynku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wydanie specjalne „Informatora Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego »Pojezierze« w Olsztynie” z okazji XV-lecia oddziału w Olsztynku (luty 1979)
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Działacze związani z Ogniskiem Muzycznym
Źródło: „Informator Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego »Pojezierze« w Olsztynie” 1979, luty, s. 13.

Oddział Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” działający w Olsztynku od 1964 r.

Historia

Olsztynecki oddział „Pojezierza” powstał 21 lutego 1964 r. z inicjatywy Józefa Wieczerzaka, wówczas dyrektora Parku Etnograficznego, wokół którego skupili się inni działacze kulturalni, m.in.: Barbara Rosłoniec, Józef Wiśniewski, Janina Mizerska, Zygmunt Pomarnacki, Ferdynand Lewandowski oraz Henryk Kopańczyk. Funkcję prezesa pełnili:

Działalność

Cele:

  • wspieranie rozwoju życia kulturalnego w Olsztynku
  • aktywizacja olsztyneckiej inteligencji
  • upowszechnianie kultury i sztuki
  • opieka nad zabytkami
  • ewidencja twórców sztuki ludowej
  • upamiętnianie postaci Celestyna Mrongowiusza

Początkowo oddział organizował głównie prelekcje dla środowiska kulturalnego Olsztynka, stopniowo jednak rozszerzał swoją działalność, obejmując nią środowisko młodzieżowe i wiejskie. Przy olsztyneckim „Pojezierzu” powstały: Studium Literatury Warmii i Mazur, organizowano kursy języka niemieckiego, wycieczki turystyczne, stworzono galerię, w której prezentowano twórczość malarzy amatorów. Założono Klub „Zębate Koło”, skupiający młodzież oraz Dyskusyjny Klub Filmowy, w którym organizowano pokazy i prelekcje. W 1980 r. w ramach obchodów XXXV rocznicy wyzwolenia Olsztynka zorganizowano wystawę fotograficzną „Saga Olsztynka zdjęciami pisana” oraz prelekcję na temat udziału Polaków w drugiej wojnie światowej. Organizowano spotkania autorskie, na gościnne występy aktorów (np. Janusza Horodniczego z Warszawy).
Oddział „Pojezierza” zabiegał również o stworzenie Muzeum Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w dawnym domu badacza.
W 1966 r. działacze „Pojezierza” zorganizowali Ognisko Muzyczne, które następnie zostało filią Społecznego Ogniska Muzycznego nr 1 w Olsztynie.
Olsztyneckie stowarzyszenie współpracowało aktywnie z miejskimi instytucjami kultury oraz Klubem Seniora.

Bibliografia

  1. Jackiewicz, Mieczysław: Oddziały terenowe / Mieczysław Jackiewicz // W: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. – Olsztyn, 1986. – S. 51-59.
  2. XV lecie oddziału w Olsztynku // „Informator Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego »Pojezierze« w Olsztynie”. – 1979, luty.