Józef Wieczerzak

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Rocznik Olsztyński, T. 12/13 (1981), s. 395.
(1925-1975) – etnograf, kustosz Działu Etnografii Muzeum Mazurskiego w Olsztynie, długoletni dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku

Biografia

Urodził się 4 grudnia 1925 roku w Toruniu. W 1941 roku wysiedlony na Lubelszczyznę. Wstąpił na ochotnika do Wojska Polskiego, przeszedł szlak bojowy po Odrę i Nysę. Trzykrotnie ranny. Po wojnie wrócił do Torunia, gdzie ukończył szkołę średnią oraz studiował etnografię i etnologię na Wydziale Humanistycznym oraz geografię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 1952 ukończył studia z tytułem magistra etnologii i etnografii. Pracował na stanowisku kierownika Wydziału Kultury w Prezydiach Powiatowych Rad Narodowych w Jarocinie i Pleszewie (Wielkopolska). W 1962 roku osiedlił się w województwie olsztyńskim. W lipcu 1962 roku został kierownikiem Parku Etnograficznego w Olsztynku, wówczas oddziału Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. W latach 1968-1972 był dyrektorem tej placówki, która w 1969 roku została przekształcona w autonomiczną placówkę Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. W styczniu 1973 roku wrócił do pracy w Muzeum Mazurskim w Olsztynie na stanowisko kierownika Działu Etnografii. Napisał rozprawę doktorską na Wydziale Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie Tradycyjne uprawy roli w gospodarstwach chłopskich na Mazurach i Warmii w XIX i XX wieku. Przygotował rozprawę habilitacyjną na temat meblarstwa ludowego na Warmii i Mazurach. Zmarł 28 stycznia 1975 roku w wieku 49 lat.

Działalność

Wieczerzak angażował się w działalność naukową i kulturalną woj. olsztyńskiego. Publikował artykuły w pracach zbiorowych oraz czasopismach „Warmia i Mazury”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, „Roczniku Olsztyńskim” i innych. Opublikował swoją rozprawę doktorską Tradycyjne uprawy roli w gospodarstwach chłopskich na Mazurach i Warmii w XIX i XX wieku. Olsztyn, Pojezierze, 1970 w serii „Materiały i Rozprawy Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie”, nr 34. Był członkiem:

Nagrody i odznaczenia

  • Złota odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur”
  • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury
  • Złota Honorowa Odznaka Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
  • Odznaka Grunwaldzka (dwukrotnie)
  • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
  • Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk
  • Medal za Warszawę 1939-1945

Bibliografia

  1. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 : materiały biograficzne / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Wydawnictwo Pojezierze, 1975
  2. Wesołowska, Marta: Dr Józef Wieczerzak (1925-1975) / Marta Wesołowska // „Rocznik Olsztyński”. – T. 12/13 (1981), s. 395-397.