Tadeusz Filipkowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al.], Olsztyn, 2009, s. 50

(1933-2009) – olsztyński nauczyciel oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (historia), doktor habilitowany, regionalista

Biografia

Urodził się 16 stycznia 1933 r. w Grzymkach. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Piszu, a następnie studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (1956 r.). Zamieszkał w Olsztynie. W 1974 r. obronił doktorat, natomiast w 1993 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Na początku kariery zawodowej w l. 1956-1969 pracował jako nauczyciel historii w olsztyńskich szkołach podstawowych oraz średnich. W l. 1969-1973 był doktorantem w Instytucie Historii Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. W l. 1973-1977 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk Społecznych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, następnie w l. 1977-1993 – również jako adiunkt – w olsztyńskim Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. W l. 1993-2003 był pracownikiem olsztyńskie uczelni wyższej – najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej, następnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: od 1993 r. jako profesor nadzwyczajny, członek Senatu, w l. 1996-1999 – jako dyrektor Instytutu Historii i kierownik Katedry Historii Najnowszej, w l. 1999-2002 zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauki, w l. 2002-2003 – członek Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członek Rady Redakcyjnej rocznika „Echa Przeszłości”. W 2003 r. przeszedł na emeryturę. W swoich badaniach obejmował historię regionalną – szczególnie Warmii i Mazur, polską działalność oświatową w środowiskach wychodźczych oraz działalność nauczycieli w tych środowiskach, jak również problemy ludności rodzimej na Warmii, Mazurach i Powiślu. Filipkowski był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego (w l. 1960-1978 – wiceprezesem Zarządu Oddziału Olsztyńskiego, w l. 1974-1990 – Instytutu Śląskiego w Opolu, Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (w l. 1999-2003 – skarbnikiem w Zarządzie Oddziału. Działał również w Radzie Redakcji „Komunikatów Warmińsko-Mazurskich”. Zmarł 25 maja 2009 r.

Publikacje

(wybór)

  • Nauczyciele polscy w Niemczech 1919-1939. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych, 1992.
  • Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945-1960. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
  • W obronie polskiego trwania : nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych. - Olsztyn : OBN, 1989.

Filipkowski łącznie wydał 138 publikacji.

Nagrody i odznaczenia

  • 1979 r. – medal Komisji Edukacji Narodowej
  • 1980 r. – Srebrny Krzyż Zasługi
  • czterokrotnie został nagrodzony nagrodą rektora olsztyńskiej uczelni wyższej

Ciekawostki

  • Zainteresowania osobiste Filipkowskiego obejmowały turystykę i krajoznawstwo.

Bibliografia

  1. Prof. dr hab. Tadeusz Filipkowski // „Gazeta Olsztyńska”. - 2009, nr 124, s. 20.
  2. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al. ; słowo wstępne Józef Górniewicz]. - Wyd. 2. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – S. 50.
  3. Sobczak, Jan: Wspomnienie o profesorze Tadeuszu Filipkowskim (1933-2009) / Jan Sobczak // „Echa Przeszłości”. - T. 10 (2009), s. 553-555.