Tadeusz Grygier

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Tadeusz Grygier (piąty z lewej) wśród olsztyńskich muzealników i archiwistów.
Źródło: [1]
Grygier3.jpg

(1916-2000) - historyk, archiwista, nauczyciel

Biografia

Urodził się 10 grudnia 1916 r. w Grudziądzu. Jego ojciec był drukarzem. W 1936 r. rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Studia przerwał wybuch wojny, podczas której Tadeusz Grygier włączył się w działania Związku Walki Zbrojnej. W 1942 r. wcielono go do Wehrmachtu i skierowano do Francji i Belgii. Tam również współpracował z ruchem oporu. Po odkryciu jego wcześniejszych kontaktów z walczącym podziemiem, w lutym 1945 r. skazano go na karę śmierci. Tadeusz Grygier uciekł z więzienia i ukrywał się w Grudziądzu. Po wojnie kontynuował studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył je w 1947 r. W 1949 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Zamieszkał na stałe w Olsztynie, gdzie rozpoczął pracę zawodową. Zmarł 9 czerwca 2000 r.

Działalność

W 1949 r. Tadeusz Grygier podjął pracę w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie. W latach 1950-1966 był jego dyrektorem. Organizował archiwa powiatowe, m.in. w Mrągowie (1952), Szczytnie (1953), Morągu (1954). Był współzałożycielem i długoletnim prezesem olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, członkiem redakcji „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”, a także członkiem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Publikacje

Tadeusz Grygier jest autorem kilkuset artykułów naukowych, rozpraw oraz recenzji. W swoich pracach najczęściej zajmował się tematyką ruchu polskiego na terenie Warmii i Mazur w XIX i XX wieku. Są jednak również prace, w których sięgał do źródeł dziejów Warmii od XV wieku. Swoje artykuły drukował w wydawnictwach naukowych lokalnych i krajowych.

Przypisy

  1. Tamże, s. 300.

Bibliografia

  1. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1975. - S. 66-67.
  2. Tadeusz Grygier (10.12.1916 - 9.06.2000), materiał zamieszczony na stronie internetowej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Zobacz też

Achremczyk, Stanisław: Początki humanistyki w Olsztynie, materiał zamieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie