Teresa Pepłowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Teresa Pepłowska i Melchior Wańkowicz.
Źródło: [1]

(1908-1996) – pedagog, nauczycielka, dyrektorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Biografia

Urodziła się 16 maja 1908 r. w Ciepłowie koło Warszawy w rodzinie Władysława i Leokadii z Wojciechowskich. Studiowała na Wydziale Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie; studia dokończyła po wojnie na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra pedagogiki.

W 1970 r. przeszła na emeryturę.

Zmarła 26 lipca 1996 r. w Olsztynie. Pochowana została w grobowcu rodzinnym na wiejskim cmentarzu w Żmijewie koło Mławy.

Działalność

Przed wojną pracowała jako nauczycielka. W czasie wojny, przez cztery lata, nauczała w tajnym polskim szkolnictwie. Do Olsztyna przybyła w 1945 roku i pracowała w Kuratorium Okręgu Szkolnego. W latach 1947-1952 była profesorem pedagogiki w olsztyńskim liceum pedagogicznym, a od 1952 do 1954- dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, a następnie, po połączeniu jej w styczniu 1955 z Miejską Biblioteką Publiczną w Olsztynie, dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie aż do emerytury w l970 r.

Jej działalność głównie skupiona była na na rozwoju sieci bibliotek publicznych w Olsztynie i Olsztyńskiem, a także szkoleniu i podnoszeniu poziomu zawodowego kadr bibliotekarskich. Pod jej kierownictwem biblioteki publiczne województwa olsztyńskiego zajmowały kilka razy I i II miejsce w kraju pod względem upowszechnienie czytelnictwa. Najbardziej spektakularnym ich osiągnięciem było wygranie ogólnopolskiego współzawodnictwa bibliotek w l965 roku. W grupie bibliotek wojewódzkich I miejsce zajęła WiMBP Olsztyn. Była członkiem Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - przez cztery kadencje wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu SBP(1957-1970) oraz dwie kadencje przewodniczącą Komisji Rewizyjnej tegoż zarządu (1972-1977). Była także członkiem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Pojezierze " i Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie.

Nagrody i odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt pracy zawodowej i społecznej (1957)
 • Złota Honorowa Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1961)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1963)
 • Laureatka nagrody Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie za upowszechnienie kultury(1965)
 • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1966)
 • Odznaka Zasłużony Działacz TRZZ (1967)

Przypisy

 1. Konieczna Danuta, Dzieje olsztyńskich bibliotek, Olsztyn, WBP, 2008, s. 15.

Bibliografia

 1. Burakowski, Jan: Teresa Pepłowska (16 V 1908-26 VII 1996) / Jan Burakowski // „Bibliotekarz Olsztyński”. – 1996, nr jubileuszowy, s. 85-87.
 2. Chłosta, Jan: Ludzie Olsztyna / Jan Chłosta. – Olsztyn : „Posłaniec Warmiński”, 2003. - S. 89.
 3. Teresa Pepłowska // „Sylwetki Działaczy Kultury”. – [1963], jednodniówka wydana przez Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, s. II.
 4. Oracki, Tadeusz, Działacze i twórcy kultury, Olsztyn 1975, s.133-134,
 5. Organizatorzy Bibliografowie Dydaktycy, Warszawa 2015, s. 35
 6. Informacje nadesłane przez Mariana Filipkowskiego.