Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stowarzyszenie działające od 1986 r., którego celem jest propagowanie wiedzy o regionie, a także wspieranie rozwoju gospodarczego i kulturalnego powiatu mrągowskiego.

Siedziba

11-700 Mrągowo, Mrągowo 5 lok. 10

Władze

Działania

Promując wiedzę o regionie członkowie Towarzystwa starają się upamiętniać historyczne i kulturowe tradycje Mrągowa i okolic m.in. poprzez publikowanie reportaży i opowiadań obrazujących życie mieszkańców Ziemi Mrągowskiej w przeszłości w pismach lokalnych, ogólnopolskich i prasie polonijnej. Organizują promocje książek poświęconych tematyce regionalnej, jak Katarzyny Enerlich Prowincja pełna gwiazd (2010), Prowincja pełna marzeń (2009). Organizują też spotkania, wykłady i odczyty jak, np. Spotkanie z historią mazurską (2009), Mazurzy jako uczestnicy życia publicznego w Powiecie Mrągowskim (2009) – poświęcone mieszkańcom Prus Wschodnich, Przedstawiciele Towarzystwa uczestniczą w organizacji imprez okolicznościowych upamiętniających wydarzenia i rocznice ważne dla ich regionu, współorganizują „Dni Mrągowa” (od 2007 r.). Współpracują przy tym z instytucjami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami społecznymi działającymi na tym terenie, a także z miejscowymi redakcjami gazet: „Panoramy Ziemi Mazurskiej” i „Gazety Mrągowskiej”. Wspólnie z innymi instytucjami, Towarzystwo prowadzi akcje na rzecz mieszkańców powiatu mrągowskiego. Są wśród tych działań spektakle teatralne, wycieczki, z cyklu Spacerkiem po Mrągowie, konkursy dla mieszkańców i uczniów szkół, np. wiedzy o powiecie mrągowskim (2009), Pamiątka z Mrągowa i z Powiatu Mrągowskiego (2008), Moja Mała Ojczyzna (2000-2003). Towarzystwo zbiera też dane o osobach zasłużonych dla miasta i powiatu mrągowskiego i prezentuje ich dorobek w prasie lokalnej.

Bibliografia

  1. lg: Statuetka dla prezesa : 30 lat działalności TMZM / lg // „Magazyn Mrągowski”. - 2003, nr 17, s. 4.

Zobacz też