Wacław Babicki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1915-?) – morąski lekarz i malarz-amator (preferowana technika malarska – akwarela).

Biografia

Urodził się w 1915 r. w Orenburgu (Niemcy). Uzyskał dyplom lekarza ftyzjatry[1], kończąc Wydział Lekarski na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Tam też we wrześniu 1941 r. został wybrany na stanowisko Okręgowego Delegata Rządu. Po zakończeniu II wojny światowej zaczął pracę w Olsztynie, będąc jednym z pionierów miejscowego lecznictwa, zaś wkrótce potem – w Morągu jako internista. Tam też zamieszkał na stałe i założył rodzinę.

Twórczość

Zainteresowania plastyczne realizował w dojrzałym wieku. Uprawiał malarstwo akwarelowe. Malował pejzaże lekkimi pociągnięciami pędzla, inspirowane impresjonistycznym malarstwem francuskim. Jego obrazy mogłyby charakteryzować trzy słowa: „świeżość”, „rozległość”, „wolność”.
Obrazy Krassowskiego prezentowano na kilku regionalnych wystawach plastyki amatorskiej, m.in. w morąskim Domu Kultury oraz w Olsztynie – np. w 1980 r. na ekspozycji zbiorowej (wraz z Zygmuntem Krassowskim, Edmundem Hopferem i Wacławem Krukowskim) zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historii Medycyny Oddział w Olsztynie w II Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Olsztynie (wernisaż: 17 października 1980 r.).

Bibliografia

  1. Kuźmiński, Józef Jan: Z Iwieńca i Stołpców do Białegostoku / Józef Jan Kuźmiński //W: http://www.iwieniec.eu
  2. Katalog wystawy malarstwa z okazji VI Zjazdu Lekarzy Warmii i Mazur / tekst Henryk Panas. – Olsztyn Polskie Towarzystwo Historii Medycyny ; Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, 1980. – S. 3.
  3. http://w.icm.edu.pl

Przypisy

  1. Ftyzjatra – lekarz specjalista ftyzjatrii, dyscypliny obecnie nieistniejącej w Polsce. Ftyzjatria jest częścią pulmonologii.