Zygmunt Krassowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Zygmunt Krassowski, 1983. Źródło: Archiwum rodzinne.
"Kasztanowiec", akwarela. Źródło: Archiwum rodzinne.

(1909-1999) – olsztyński lekarz i malarz-amator.

Biografia

Urodził się w 22 czerwca 1909 roku w Białymstoku. Szkołę średnią ukończył również w Białymstoku. W szkole średniej, w której nauczycielem matematyki był jego ojciec - Zenon, uczył się również jego przyjaciel później wybitny profesor matematyki Józef Marcinkiewicz. W latach 1930-1935 studiował medycynę na wileńskim Uniwersytecie Stefana Batorego. Po uzyskaniu dyplomu odbywał staż w Szpitalu Państwowym w Wilejce a następnie zatrudniony był jako asystent Kliniki Chirurgicznej USB. Po wojnie pracował w szpitalu w Kętrzynie, zaś od lipca 1946 r. – w Giżycku jako chirurg w Szpitalu w Giżycku oraz jako lekarz obwodowy i powiatowy w Starostwie Giżycko. Stamtąd ściągnął go do Olsztyna doktor Jan Janowicz, słynny chirurg i urolog, pionier olsztyńskiej powojennej medycyny i przewodniczący zespołu konsultantów wojewódzkich. Krassowski przeniósł się więc na stałe do Olsztyna i 1 stycznia 1953 r. rozpoczął pracę w Szpitalu Miejskim. Przenosiny poprzedził indywidualnym przeszkoleniem w Instytucie Onkologii w Warszawie u profesora Tadeusza Koszarowskiego. Początkowo pracował jako asystent na oddziale chirurgicznym Szpitala Miejskiego i kierownik przychodni onkologicznej. Wówczas też pod kierunkiem Janowicza podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W końcu został pierwszym ordynatorem zorganizowanego w 1953 r. oddziału onkologicznego w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. Przeszedł na emeryturę w lipcu 1975 r. Zmarł 13 czerwca 1999 r. w Olsztynie, pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej.

Twórczość

Zainteresowania plastyczne obudziły się w nim już w latach najmłodszych. Jako dorosły zaczął uprawiać malarstwo olejne oraz akwarelowe. Malował pejzaże miękkimi, rozlewnymi pociągnięciami pędzla. Jego obrazy – realistyczne i pełne prostoty – mogłyby charakteryzować trzy słowa kluczowe: „czystość”, „świeżość”, „samotność”. Obrazy Krassowskiego prezentowano na kilku regionalnych wystawach plastyki amatorskiej, m.in. na Kiermaszu Kultury w Bęsi w 1980 r. oraz podczas ekspozycji zbiorowej (wraz z Wacławem Babickim, Edmundem Hopferem i Wacławem Krukowskim) zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historii Medycyny Oddział w Olsztynie w II Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Olsztynie (wernisaż: 17 października 1980 r.).

Nagrody i odznaczenia

  • W 1969 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta

Bibliografia

  1. Katalog wystawy malarstwa z okazji VI Zjazdu Lekarzy Warmii i Mazur / tekst Henryk Panas. – Olsztyn Polskie Towarzystwo Historii Medycyny ; Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, 1980.
  2. Świetlik, Maria: O początkach olsztyńskiej onkologii / Maria Świetlik // „Biuletyn Lekarski”. – 1991, [nr] luty, s. 12-13.
  3. Informacje własne rodziny.