Wojewódzki Przegląd Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej w Biskupcu 1999

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dziewiętnasta edycja Wojewódzkiego Przeglądu Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej w Biskupcu, która odbyła się w 1999 r.

Organizator

Cele

 • Wspieranie amatorskiej sztuki rzeźbiarskiej
 • Coroczna konfrontacja wyników twórczości rzeźbiarskiej

Opis

Uczestnikami Przeglądu byli rzeźbiarze amatorzy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Twórcy mogli nadesłać na konkurs prace nigdzie dotychczas nie oceniane. Zgłoszono 46 prac 14 autorów. Jury obradowało 6 lipca 1999 r. w Biskupcu. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystego wernisażu 11 lipca 1999 r. w Biskupieckim Domu Kultury. Około 1000 osób zwiedziło wystawę, która prezentowana była do końca sierpnia 1999 r. Efektami przeglądu było kontynuowanie tradycji systematycznej konfrontacji prac rzeźbiarzy – amatorów. Wzrosło zainteresowanie tą techniką plastyczną wśród młodzieży. Wzrósł poziom artystyczny prezentowanych prac rzeźbiarskich, wzmocniła się przewaga prac wykonywanych w drewnie. Przegląd zorganizowano w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Kultury w Olsztynie - „Warmińsko-Mazurskie Promocje Artystyczne – 1999 r.”. Jury przyznało nagrody w kategoriach:

 • rzeźby ludowej
 • rzeźby nieprofesjonalnej

Jury

Laureaci

Kategoria rzeźby ludowej

 • Mieczysław Modliszewski z Barcian – I miejsce, za niepowtarzalny charakter i konsekwencję w przedstawianiu rozbudowanych scen obrzędowych w pracy Niedziela Palmowa, nagroda ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki
 • Jan Suwała z Gąsiorowa – II miejsce, za naturalność i prostotę w przedstawianiu tematu religijnego w pracy Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej, nagroda ufundowana przez Biskupiecki Dom Kultury w Biskupcu
 • Tadeusz Maculewicz z Derca – III miejsce, za konsekwencję i dowcip w pracy Zakochany kot, nagroda ufundowana przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie
 • Tadeusz Czapliński z Olsztyna – wyróżnienie, za czerpanie inspiracji z tradycji warmińskich w przedstawionych 4 pracach figuratywnych, nagroda ufundowana przez Biskupiecki Dom Kultury

Kategoria rzeźby nieprofesjonalnej

 • Pierwszego miejsca nie przyznano
 • Bogdan Polkowski z Mrągowa – II miejsce, za biegłość, umiejętne oddanie ruchu i proporcji w postaci Drwala, nagroda ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki
 • Jerzy Wasiluk z Mołtajn – II miejsce, za udaną próbę zmierzenia się z przedstawieniem całej postaci w rzeźbie W drodze, nagroda ufundowana przez Biskupiecki Dom Kultury w Biskupcu
 • Trzeciego miejsca nie przyznano
 • Eugeniusz Tarasiewicz z Węgorzewa – wyróżnienie, za oryginalne ujęcie znanego motywu w płaskorzeźbie Pieta Pożegnanie, nagroda ufundowana przez Biskupiecki Dom Kultury w Biskupcu.

Bibliografia

 1. Protokół z podsumowania XIX Wojewódzkiego Konkursu Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/235.
 2. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji „Warmińsko-Mazurskich Promocji Artystycznych”, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 28/43-48.