Warmińsko-Mazurskie Promocje Artystyczne – 1999 r.

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Drugi cykl imprez kulturalnych zorganizowany w 1999 r. Pierwszy zorganizowany był pod nazwą Olsztyńskie Promocje Artystyczne. Zmiana nazwy związana była z powstaniem województwa warmińsko-mazurskiego w wyniku reformy administracyjnej w Polsce.

Cele

 • Animacja kulturalna środowisk z utrudnionym dostępem do kultury
 • Konfrontacja i promocja osiągnięć z dziedziny amatorskiej działalności artystycznej
 • Kontynuowanie i rozwijanie tradycyjnych, sprawdzonych wartości kulturowych
 • Reintegracja z nowymi obszarami terytorialnymi województwa


Organizator

 • Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie oraz poszczególne ośrodki kultury województwa w zależności od organizowanej imprezy. Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie: formułował i rozsyłał regulaminy, organizował konsultacje merytoryczne i organizacyjne, zbierał i dokonywał selekcji prac plastycznych, organizował systematyczne konsultacje merytoryczne i organizacyjne dla zespołów folklorystycznych, przygotowywał dyplomy dla uczestników oraz zapewniał udział instruktorów w pracach jury poszczególnych przeglądów.


Imprezy zorganizowane w ramach Promocji

Efekty: kontynuowanie oraz przypominanie tradycyjnego folkloru muzycznego. Wzrost poziomu artystycznego zespołów ludowych. Wzrost zainteresowania środowisk lokalnych muzyką folklorystyczną. Aktywizacja środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów wielokulturowych i przygranicznych

Efekty: Zaktywizowanie i utrzymanie ciągłości amatorskiej twórczości plastycznej w województwie. Nobilitacja uznanych talentów i satysfakcja dana młodym (wiekiem lub stażem artystycznym), jeszcze nieznanym, plastykom amatorom.

Efekty: Podtrzymywanie tradycji haftu ludowego. Zapewnienie cyklicznej konfrontacji prac hafciarek, wpływającej na stały wzrost poziomu artystycznego prac i ich precyzję wykonawczą

Efekty: Kontynuowanie tradycji systematycznej konfrontacji prac rzeźbiarzy – amatorów. Wzrost zainteresowania tą trudną techniką plastyczną wśród młodzieży. Wzrost poziomu artystycznego prezentowanych prac rzeźbiarskich. Przewaga prac wykonanych w drewnie.

Efekty: Kontynuacja amatorskiej działalności tkackiej oraz tradycyjnych metod i technik tkackich. Wymiana doświadczeń artystycznych i wykonawczych. Podniesienie estetyki prezentowanych prac.

Efekty : wzrost poziomu artystycznego prezentowanych widowisk teatralnych. Wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży oraz instruktorów prowadzących zespoły teatralne tą formą pracy i prezentacji teatralnych. Kontynuowanie oraz przypomnienie tradycyjnych przedstawień obrzędowych wywodzących się z polskiej kultury narodowej. Wzrost zainteresowania widzów przeglądami.

Efekty: Podtrzymanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Ukazanie (szczególnie dzieciom) możliwości uzyskania satysfakcji i przyjemności z samodzielnego lub rodzinnego wykonania ozdób choinkowych i kartek z życzeniami świątecznymi.

Wspólne efekty końcowe

 • Dzięki nagrodom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – znaczące podniesienie prestiżu przeglądów artystycznych
 • Utrwalenie tradycyjnych (narodowych, ludowych, regionalnych) wartości kulturalnych
 • Postrzeganie sztuki amatorskiej jako ciekawej i szlachetnej formy osobistych wypowiedzi twórców
 • Zaktywizowanie środowisk lokalnych oraz utrzymanie ciągłości amatorskiej działalności artystycznej
 • Wzrost poziomu organizacyjnego i artystycznego imprez
 • Wykreowanie modeli kreatywnego uczestnictwa w kulturze, pozwalających zachować tożsamość regionalną i narodową
 • Profilaktyka i terapia patologii społecznych poprzez budzenie i rozwijanie zainteresowań artystycznych
 • Aktywizacja środowisk lokalnych, szczególnie w małych miastach i wioskach zaniedbanych kulturalnie, uwzględniająca specyfikę obszarów przygranicznych i wielokulturowych

Bibliografia

 1. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji „Warmińsko-Mazurskich Promocji Artystycznych”, 1999, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 28/43-48