Warmińskie Spotkania Twórcze

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Międzynarodowe plenery malarsko-rzeźbiarskie organizowane w powiecie braniewskim od 2006 r.

Organizator

Głównym organizatorem plenerów jest Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, Starostwo Powiatowe w Braniewie. Funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełni Zbigniew Kędziora. Impreza przygotowywana jest we współpracy z instytucjami samorządowymi powiatu braniewskiego, m.in. Urzędem Miasta i Gminy we Fromborku, Urzędem Miasta w Braniewie a także szeregiem instytucji społecznych i kulturalnych, w tym Towarzystwem Przyjaciół Sztuki w Braniewie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury we Fromborku oraz Braniewskim Centrum Kultury.

Cel

Misją imprezy jest:

  • promocja miasta Braniewo i powiatu braniewskiego
  • popularyzacja twórczości artystycznej lokalnych twórców, odkrywanie regionalnych talentów plastycznych
  • umożliwienie twórcom z regionu warmińskiego konfrontacji artystycznej z malarzami i rzeźbiarzami z kraju i zagranicy
  • zachęcanie artystów zagranicznych do odwiedzania Warmii, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie
  • utrwalenie walorów krajobrazowych, architektonicznych i historycznych Warmii, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Braniewo i Frombork
  • podtrzymywanie tradycji artystycznych na Warmii

Opis

Plener jest imprezą kilkunastodniową, przygotowywaną w okresie letnim. Gospodarz imprezy wyłaniany jest spośród zgłoszeń złożonych w odpowiedzi na ofertę Starostwa Powiatowego w Braniewie. Uczestnicy pleneru mają zapewnione noclegi oraz wyżywienie. W ramach pleneru odbywają się codzienne prace artystyczne oraz warsztaty prowadzone pod okiem kuratora pleneru. Dla autorów najlepszych prac powstałych podczas spotkania przewidziane są nagrody pieniężne. Artyści mają zapewnione materiały malarskie (m.in.: farby, podobrazia, papier, sztalugi, pędzle, rozpuszczalniki) potrzebne do tworzenia prac. Organizator zapewnia również materiały malarskie dla chętnych osób biorących udział w warsztatach podczas pleneru. Zasadą pleneru jest przekazanie przez każdego uczestnika pleneru przynajmniej dwóch prac na rzecz organizatora. Plener zamyka wystawa poplenerowa, podczas której oprócz prezentacji prac można dokonać ich zakupu.

Edycje

Multimedia

  • Idea Warmińskich Spotkań Twórczych, wywiad z Leszkiem Dziągiem - Starostą Braniewskim dla TV Braniewo www.tvbraniewo24.pl