Rocznik Olsztyński

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Rocznik naukowy o tematyce historyczno-muzealnej, wydawany od roku 1958.

Redakcja

Historia

Z inicjatywą powołania olsztyńskiego periodyku muzealnego jako pierwszy wystąpił Jerzy Antoniewicz w 1956 r. Postulat wydawania „Rocznika” zgłosił w październiku 1957 r. również Władysław Ogrodziński, który objął funkcję redaktora naczelnego. Pierwszy tom ukazał się 10 października 1958 r. Periodyk ukazuje się nieregularnie - do końca 2009 r. opublikowano osiemnaście tomów.
Wydawcy „Rocznika Olsztyńskiego”:

Skład redakcji w latach 1958-1961:

Skład redakcji w latach 1962-1972:

Rada Naukowa (1958-1968):

 • Włodzimierz Antoniewicz
 • Józef Borowik
 • Gwido Chmarzyński
 • Stanisław Herbst
 • Bogusław Leśnodorski
 • Ksawery Piwocki
 • Stanisław Zajączkowski
 • Maria Znamierowska-Prüfferowa
 • Tadeusz Cieślak

Tematyka

W pierwszym okresie ukazywania się (lata 1958-1961) „Rocznik Olsztyński” funkcjonował jako wielodyscyplinarny periodyk zgodny z profilem Muzeum Mazurskiego w Olsztynie i swoiste uzupełnienie „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”, poświęconych głównie tematyce historycznej. Starano się o równoważne prezentowanie głównych dziedzin działalności Muzeum – archeologii, historii, etnografii, historii sztuki – jednak w pierwszym tomie przeważały wyraźnie materiały poświęcone tematyce archeologicznej. Na początku lat siedemdziesiątych ograniczono ilość materiałów historycznych – dominowała problematyka muzealna.
W schemacie zawartości znalazły się następujące działy:

 • Rozprawy
 • Materiały
 • Miscellanea
 • Polemiki i dyskusje
 • Literatura (recenzje i omówienia)
 • Kronika

Przykładano dużą wagę do poziomu edytorskiego i szaty graficznej pisma. Autorem okładek i obwolut był Henryk Mączkowski (w latach 1958-1973). Za szczególnie atrakcyjny (w recenzji zamieszczonej w t. 1/3 „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej” z 1961 r.) uznano dział recenzji, w których prezentowano liczne omówienia prac obcojęzycznych.
Czwarty numer rocznika poświęcony był w znacznej mierze obchodom 550-lecia bitwy pod Grunwaldem – opublikowano m.in. wyniki pionierskich badań archeologicznych na polu bitwy.

Bibliografia

 1. Sikorski, Jerzy: „Rocznik Olsztyński” (1958-1997) / Jerzy Sikorski // „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. – 2007, nr 3, s. 295-315.