Konferencja Popularno-Naukowa Krańce Europy 2010

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Druga edycja projektu pn. „ Krańce Europy”, zorganizowana w dniach 21-22 października 2010 r. w Braniewie oraz we Fromborku.

Organizator

Współorganizator

Cele

 • popularyzacja wiedzy o dawnej regionalnej kulturze, nauce i sztuce Warmii i Mazur
 • popularyzacja miasta Braniewa i Fromborka jako historycznych ośrodków kultury na mapie Europy

Opis

Obrady opisywanej dwudniowej edycji Konferencji odbywały się w Braniewskim Centrum Kultury oraz w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Jako prelegenci wystąpili muzealnicy, urzędnicy różnych szczebli oraz naukowcy związani z Braniewem i Fromborkiem poprzez miejsce urodzenia czy zamieszkania. W programie znalazł się również referat Christiana von der Leyen (Niemcy) z rodziny dawnych właścicieli majątku w Zagajach pod Braniewem oraz Antoniny Tkaczuk (Ukraina), nauczycielki w Zespole Szkół w Lelkowie w powiecie braniewskim.

Przebieg

21 października

(czwartek)

 • 9.00 – wystąpienie starosty braniewskiego, Leszka Dziąga
 • Sesja I:
 • Sesja II:
  • 12.00 – dr Jerzy Sikorski (Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie) Braniewo, pierwsza stolica biskupów warmińskich
  • 12.20 – s. dr Gerarda Śliwińska (Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny w Braniewie) Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny – rys historyczny i wkład w dziedzictwo kulturowe w Braniewie
  • 12.40 – Norbert Szymorek (Architekt Miejski, Urząd Miasta w Braniewie) Rewitalizacja Starego Miasta w Braniewie
  • 13.00 – Anita Jaśkiewicz-Sojak (konserwator Miejski w Wejherowie) Klinika ortopedyczna we Fromborku na tle historii szpitali w Braniewie i we Fromborku
  • 13.20 – Chrystian von Leyen (Niemcy) Współpraca Zakonu Joannitów z Hannoweru z Powiatem Braniewskim
  • 13.40 – Antonina Tkaczuk (Ukraina) Działalność na rzecz współpracy młodzieży gminy Lelkowo z młodzieżą niemiecką
  • 14.00 – prof. dr hab. Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Reminiscencje braniewskie
 • Sesja III:
  • 15.20 – Tomasz Chwietkiewicz (Braniewo) Ofensywa roku 1945, Trójkąt Lidzbarski
  • 15.40 – Grzegorz Świderski (Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie) Heilsbergstellung – pozycja lidzbarska. Historia wschodniopruskiej pozycji umocnionej na przykładzie odcinka Frombork-Pierzchały
  • 16.00 – ks. Zbigniew Czernik (proboszcz w Wigwałdzie) Odbudowa mniejszych ośrodków miejskich Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej na przykładzie Braniewa i Fromborka
  • 16.20 – ks. prałat dr Jacek Wojtkowski (dyrektor Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie; Archidiecezjalny Konserwator Zabytków) Fara w Braniewie, dzieje kościoła po 1945 r.

22 października

(piątek)
Zwiedzanie zorganizowane zabytków Braniewa, Fromborka i Pieniężna.

Bibliografia