Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski Garbno 1979

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Szósta edycja projektu artystycznego pn. Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Garbno”, zorganizowana latem[1] 1979 r. w Garbnie pow. kętrzyński[2].

Organizatorzy

Komisarz

Cele projektu

 • „dopracowania się dzieł charakterystycznych dla olsztyńskiego regionu”[3]
 • wzbogacenie Galerii Sztuki Współczesnej, tworzonej w ramach kombinatu w Garbnie
 • zapoznanie uczestników pleneru z całej Polski z tradycjami kulturalnymi regionu Warmii i Mazur
 • integracja lokalnego środowiska artystycznego
 • „dotarcie artysty do środowiska robotnika rolnego, aby zapoznać się z jego pracą. (…) Mecenat garbnowski zadbał troskliwie o rozmaite spotkania na tym odcinku z myślą dla nowych inspiracji artystycznych”[4].

Przebieg

Akcja plenerowa PGR Garbno to jedna z inicjatyw, z jakimi wystąpiło ówczesne woj. olsztyńskie, włączając się w odgórną politykę tworzenia nowych form instytucjonalnego mecenatu. Akcję realizowano w łączności z ogólnopolskim projektem „ Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką”.
Opisana impreza miała charakter dwumodułowy. Pierwszy moduł stworzył plener malarski, zorganizowany w okresie letnim (prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca[5]) w Garbnie pow. Kętrzyn[6]). W projekcie wzięło udział 16 artystów z kraju (w tym z ówczesnego woj. olsztyńskiego), jak i z zagranicy. Moduł drugi stanowiła wystawa poplenerowa typu roboczego, zorganizowana bezpośrednio po ukończeniu pleneru na terenie PGR Garbno (czas ekspozycji dorocznie wynosił 10 dni). Każdy z uczestników ponadto przekazał jedną pracę (razem 16), wybraną przez PGR, do Galerii Malarstwa Współczesnego, istniejącej w obrębie kombinatu.
Brak danych nt. daty właściwej wystawy poplenerowej, która corocznie miała miejsce w Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie.

Uczestnicy

 • Helga Bartsch-Schafers (Niemcy)
 • Maria Bierzyńska (Warszawa)
 • Alicja Chorociej (Białystok)
 • Gisela Hahn (Schwabisch-Hall ; Niemcy)
 • Bogusław Kudelski (Łódź)
 • Bożenna Markowicz (Łódź)
 • Michael Martinu (Rye ; Dania)
 • Lech Okołów (Warszawa)
 • Horst Rinofner (? ; Niemcy)
 • Mieczysław Romańczuk (Olsztyn)
 • Andrzej Samulowski (Olsztyn)
 • Kilian Schirmer (Niemcy)
 • Siegfried Strasser (? ; Niemcy)
 • Andrzej Szonert (Łódź)
 • Janusz Wierzyński (Olsztyn)
 • Krystyna Zajfryd (Warszawa)

Bibliografia

 1. Garbno ‘79 ‘80. – Olsztyn : Biuro Wystaw Artystycznych, 1980.

Przypisy

 1. Brak dokładnych danych chronologicznych.
 2. Brak danych nt. dokładnego miejsca lokalizacji.
 3. Wstęp //W: II Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘75”, Olsztyn, 1975.
 4. Skurpski Hieronim, Wstęp //W: Ogólnopolski Plener Malarski „Garbno ‘74”, Olsztyn, 1974, s. 3.)
 5. Zob. przypis 1.
 6. Zob. przypis 2.

[Category: Malarstwo]]