Stanisław Flis

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1902 -1976) – lekarz, historyk medycyny, regionalista, współzałożyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Miłośników Olsztyna

Biografia

Urodził się 26 listopada 1902 r. w Bocheniu koło Łowicza, w rodzinie Andrzeja i Marianny z Kretów. W 1928 r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem doktora wszech nauk lekarskich. Do Olsztyna przybył w marcu 1945 r. Tutaj osiadł na stałe i pracował aż do emerytury. Zmarł 6 października 1976 r.

Działalność

Po ukończeniu studiów pracował w Klinice Świętego Ducha w Warszawie. Po wojnie był współorganizatorem służby zdrowia w województwie olsztyńskim. W latach 1945-1969 (do przejścia na emeryturę) był ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych i dyrektorem szpitala PKP w Olsztynie. Był założycielem i przewodniczącym sekcji naukowej przy Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia w Olsztynie (1949-1951), wieloletnim prezesem olsztyńskiego oddziału Towarzystwa Internistów Polskich, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Historyków Medycyny. Interesował się też historią Warmii i Mazur. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Towarzystwa Miłośników Olsztyna (1966-1970), a także członkiem komitetu redakcyjnego „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” (od 1959 r.) i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Publikacje

Publikował artykuły w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”, których opracował trzy bibliografie za lata 1946-1967, a także w „Roczniku Olsztyńskim”. Zajmował się postacią Mikołaja Kopernika jako lekarza. Odnalazł inkunabuł medyczny ze zbiorów wielkiego astronoma. Napisał też wnikliwe opracowanie na temat dżumy na Mazurach i Warmii (1708-1711), a także studium dotyczące dawnych napisów polskich na Mazurach.

Odznaczenia

Został odznaczony m.in.:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
  • Złotym Krzyżem Zasługi
  • Złotą Odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”

Bibliografia

  1. Chłosta, Jan: Ludzie Olsztyna / Jan Chłosta. - Olsztyn : Urząd Miasta, 2003. - S. 31.
  2. Chłosta, Jan: Znani i nieznani Olsztyniacy XIX i XX wieku / Jan Chłosta. - Olsztyn : Książnica Polska, 1996. - S. 45-49.
  3. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1975. - S. 51-52.