Stanisława Badowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Konieczna Danuta, Dzieje olsztyńskich bibliotek, Olsztyn, WBP, 2008, s. 51.

(1932- ) - olsztyńska bibliotekarka, aktorka

Biografia

Urodziła się 18 maja 1932 r. w Wołkowysku. W latach 1950-1953 studiowała filologię słowiańską na Uniwersytecie Warszawskim. W 1958 r. zamieszkała w Olsztynie. W 1966 r. ukończyła zaoczne studia bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie we Wrocławiu.

Działalność

W latach 1953-1959 była aktorką i asystentką reżysera w teatrach Warszawy, Gniezna i Olsztyna. Po osiedleniu się w Olsztynie pracowała kolejno jako bibliotekarka w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej (1959-1963) i w Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej (1963-1965). W latach 1965-1992 pełniła funkcję kierownika biblioteki naukowej Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Była też członkiem Towarzystwa Naukowego OBN oraz sekretarzem Komisji do Badań nad Kulturą Warmii i Mazur.

Publikacje

Opublikowała m.in.:

  • Czasopismo Warmia i Mazury w latach 1955-1965 (1968)
  • Pamiętnikarstwo na Warmii i Mazurach, w: Badania socjologiczne na Ziemiach Zachodnich (1968)
  • Wojciech Kętrzyński, w: Śladem Wojciecha Kętrzyńskiego (1968)

Opublikowała też szereg artykułów m.in. w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”, a także „Pamiętnikarstwie Polskim”.

Bibliografia

  1. Konieczna, Danuta: Dzieje olsztyńskich bibliotek / Danuta Konieczna. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, 2008.
  2. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1975, s. 100-101.