Warmia i Mazury. Kultura – Społeczeństwo – Region

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Okładka pierwszego numeru pisma
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Pismo kulturalno-społeczne, wydawane przez Stowarzyszenie Kulturalne MEM w Olsztynie w latach 2000-2002.

Redakcja

Pierwszy numer pisma wydał olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, redaktorem naczelnym tego numeru był Kazimierz Brakoniecki. Pozostałe numery pisma, wydawane przez MEM redagował zespół, w którym pracowali:

Opracowanie graficzne i skład – Tomasz Jagodziński
Numer ISSN: 1641-0831

Historia

Pierwszy numer pisma ukazał się w październiku 2000 r., z okazji Kongresu Kultury Mazur, Warmii i Powiśla. Z założenia pismo było miesięcznikiem, ukazywało się jednak nieregularnie (do roku 2002 dziesięć numerów). „Warmia i Mazury” miały bogatą szatę graficzną. Okładki zdobiły kolorowe grafiki.
Z pismem współpracowali m.in.: Tamara Bołdak-Janowska, Zbigniew Chojnowski, Krzysztof Daukszewicz, Andrzej Fabisiak, Agnieszka Jastrzębska, Maria Kasprzycka, Mariusz Kędzierski, Wiktor Marek Leyk, Joanna Milewicz, Bronisław Sałuda, Joanna Wańkowska-Sobiesiak, Kaja Wilengowska.
Autorką projektu graficznego winiety była Joanna Milewicz.

Tematyka

„Warmia i Mazury” z założenia były pismem kutluralno-społecznym, a nawet kulturalno-obywatelskim – „trybuną dialogu kulturo- i opiniotwórczego”[1]. Pismo skierowane było do inteligencji rozumianej jako „wszyscy pragnący wiedzieć i uczestniczyć w życiu intelektualnym, kulturalnym i obywatelskim regionu, kraju, Europy i świata”[2]. Tematyka pisma dotyczyła szeroko pojętego życia kulturalnego oraz historii regionu.
W piśmie publikowano utwory literackie i publicystyczne, wywiady, recenzje książek, filmów, przedstawień, felietony, eseje, materiały poświęcone historii regionu oraz teksty dotyczące Kongresu Kultury Mazur, Warmii i Powiśla. Trzecia strona okładki była małą galerią, w której prezentowano prace graficzne regionalnych plastyków.

Bibliografia

  1. Kasperowicz, Michał: Unikamy masowego odbiorcy : miesięcznik „Warmia i Mazury” / Michał Kasperowicz ; rozm. przepr. Beata Waś // „Gazeta Olsztyńska”. – 2002, nr 31, s. 12.
  2. Jankowski, Beniamin: Przeciw Wielkiemu Bratu : niepewna przyszłość olsztyńskiego pisma / Beniamin Jankowski // „Gazeta Olsztyńska”. – 2002, nr 39, dod. „Magazyn”, s. 12.
  3. Kasperowicz, Michał: Przeciw Wielkiemu Bratu / Michał Kasperowicz // „Gazeta Olsztyńska”. – 2002, nr 51, dod. „Magazyn”, s. 19.
  4. Kasperowicz, Michał: Podłoga czyli schody albo niekończąca się historia „Warmii i Mazur”, nieregularnego miesięcznika marginesu społecznego / Michał Kasperowicz // W: Kultura Mazur, Warmii i Powiśla / [zespół red. Danuta Sobolewska, Bohdan Skrzypczak, Sławomir Mołda]. – Olsztyn : Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, 2001. – S. 117-119.

Przypisy

  1. Cyt. za: Warmia i Mazury od-nowa? // „Warmia i Mazury”. – 2000, nr 1, s. 3.
  2. Tamże.