Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo olsztyńskiego oddziału PTCz.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie

Wojewódzki oddział ogólnopolskiego towarzystwa czytelniczego z siedzibą w Olsztynie. działający w latach 1993-2011.

Historia

Spotkanie założycielskie odbyło się 29 stycznia 1993 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyła Jadwiga Kołodziejska - prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Czytelniczego (działającego od maja 1992 r.). Oficjalne powołanie olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego nastąpiło 12 lutego 1993 r. Prezesem został Roman Ławrynowicz. Od 2005 roku stanowisko to piastował Andrzej Marcinkiewicz. Logo olsztyńskiego oddziału PTCz zaprojektował Bogdan Stefanów. Towarzystow zakończyło działalność w styczniu 2011 r.

Działalność

Zaproszenie na spotkanie autorskie.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie
Autograf otrzymany na spotkaniu autorskim.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie

Celem działalności towarzystwa było: krzewienie czytelnictwa wśród różnych grup społecznych, rozwijanie badań na temat ruchu wydawniczego i kolportażu książek, czytelnictwa w aspekcie historycznym i współczesnym, upowszechnianie wiedzy o czytelnictwie, nowych publikacjach oraz kierunkach rozwoju czytelnictwa. Realizacja celów odbywała się poprzez:

  • zapraszanie do udziału w pracach Towarzystwa autorów książek, wydawców, dziennikarzy a także osób zainteresowanych krzewieniem czytelnictwa (np. bibliotekarzy, nauczycieli)
  • współpracę z instytucjami, organizacjami i towarzystwami społeczno-kulturalnymi zainteresowanymi rozwojem czytelnictwa
  • organizację konferencji, spotkań autorskich (z pisarzami i ludźmi kultury), wystaw, pokazów związanych z problematyką czytelniczą
  • opiniowanie programów kształcenia w zakresie czytelnictwa w średnich i wyższych szkołach bibliotekarskich
  • działalność wydawniczą, głównie książek debiutanckich i tych, które w przeszłości z różnych powodów nie mogły być wydane

W 2004 r. na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego i decyzją Dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie powołano Kapitułę „Wawrzynu” - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur, przyznającej nagrodę dla najlepszej książki roku. Do działań Polskiego Towarzystwa Czytelniczego można zaliczyć m.in.:

Publikacje

Specyfiką działalności oddziału olsztyńskiego w stosunku do innych oddziałów Polskiego Towarzystwa Czytelniczego było nastawienie na edytowanie książek. Wydawnictwo zadebiutowało w 1993 r. edycją tomiku wierszy Zbigniewa Chojnowskiego Śniardwy. Nakład nie przekroczył 500 egzemplarzy. Kolejne publikacje to m.in. indywidualne tomiki poetyckie:

Zaproszenie na promocję książki wydanej przez PTCz.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie

oraz antologie Koncert – poezja młodych Warmii i Mazur (1996) i Olsztyn w wierszach (2003). Przy wsparciu PTCz ukazały się także wydawnictwa prozatorskie:

Wspólnie z WBP w Olsztynie PTCz wydało: szkice historyczne Jerzego Sikorskiego Stary Ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta (1999), zbiór reportaży Władysława Ogrodzińskiego Piękna nieznajoma (2003) oraz Z dróg Erwina Kruka (2006). W 2006 roku z inicjatywy PTCz i OBN w Olsztynie ukazała się książka Ta chwila olśnienia (60 lat publicystyki o Warmii i Mazurach Władysława Ogrodzińskiego [Stefana Sulimy]). Do ostatnich publikacji towarzystwa należą Okno na Joyce’a Arkadiusza Łuby (2007) oraz Spadek Erwina Kruka (2009).

Zobacz też

Bibliografia

  1. Chłosta, Jan: Ruch wydawniczy w Olsztynie / Jan Chłosta // W: Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka / red. Stanisław Achremczyk, Władysław Ogrodziński. - Olsztyn : ElSet, 2006. - S. 618.
  2. Ławrynowicz, Roman: Czytam i wiem: mija 13 lat działalności Towarzystwa Czytelniczego w Olsztynie / Roman Ławrynowicz , rozm. Karol Fryta // „Gazeta Olsztyńska”. - 2005, nr 63, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 474, s. 4.
  3. Rogińska, Justyna: Polskie Towarzystwo Czytelnicze Oddział w Olsztynie / Justyna Rogińska // „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”. – 2009, nr 3/4,