Wers

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Magazyn wydawany w Olsztynie w 1989 r.

Redakcja

Wydawca – Wydawnictwo Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”
Redakcja: zespół dziennikarzy i literatów olsztyńskich pod kierunkiem Tomasza Śrutkowskiego
Opracowanie graficzne – Edward Ratuszyński
Redakcja techniczna – Elżbieta Skóra
ISSN 0860-7869

Historia

W kwietniu 1989 r. ukazał się pierwszy numer pisma. Promocja nowego tytułu odbyła się 14 kwietnia 1989 r. w Domu Środowisk Twórczych w Olsztynie. Pismo zdobyło duży rozgłos w środowisku dziennikarskim i kulturalnym Olsztyna. W czerwcu 1989 r. olsztyński oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL przyznał Tomaszowi Śrutkowskiemu nagrodę „Publikacja Miesiąca” za inicjatywę wydawania „Wersu”.
Planowane kolejne numery pisma nie ukazały się. Numer drugi miał być związany z tematem Królewca, numer trzeci – z tematem Wilna.

Tematyka

Pismo miało być kwartalnikiem historyczno-literacko-kulturalnym. O swoich celach twórcy „Wersu” pisali: „Naszą ambicją jest redagować magazyn, którego autorów nie interesują problemy ekonomiczne, rolnicze, sprawy budownictwa mieszkaniowego i przemysłu, ani też sport wyczynowy. Ale poza tym wszystko inne. Głównie Kresy Północy – ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość: fakty, wydarzenia, a przede wszystkim człowiek”[1].
Pierwszy numer zawierał teksty literackie (wiersze Józefa Jacka Rojka, Andrzeja Wojciechowskiego, Tomasza Agatowskiego, prozę Jerzego Ignaciuka) oraz poświęcone literaturze (sylwetkę Henryka Panasa, rozmowę z Kazimierzem Brakonieckim, rozmowę z Władysławem Ogrodzińskim, artykuł na temat twórczości Zbigniewa Nienackiego). Ukazały się również artykuły poświęcone historii miasta i regionu (rozmowa prof. Stanisława Salmonowicza, prof. Wojciecha Wrzesińskiego oraz Jerzego Szewczyka pt. Prusy – prawda i mity, fragment książki Nazwy, których nikt już nie zna Marion Dönhoff, artykuł Krystyny Koziełło-Poklewskiej, dotyczący zabudowy Starego Miasta w Olsztynie, artykuł Andrzeja Wakara poświęcony publikacjom prasowym na temat śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego), reportaże oraz inne artykuły historyczne (Stanisław Achremczyk pisał o testamencie Bogusława Radziwiłła, Jan Eljot o monetach i mennicach krzyżackich). Olsztyńscy artyści zaprezentowali swoją znaną i mniej znaną twórczość (fotografie z archiwum Wacława Kapusto, rysunki erotyczne Hieronima Skurpskiego). Zaprezentowano również sylwetkę aktora Teatru im. Stefana Jaracza w OlsztynieJózefa Czerniawskiego. Numer zamykały: Kronika olsztyńska oraz satyryczne Grunwaldiana i per-Wers – rysunki i teksty o tematyce erotycznej.

Bibliografia

  1. Panasik, Krzysztof: A „Wers”? / Krzysztof Panasik. – Il. // „Nasza Wieś”. – 1989, nr 20, s. 7.
  2. Śrutkowski, Tomasz: „Wers”? Kto za tym stoi? / Tomasz Śrutkowski ; rozm. Marek Barański. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 1989, nr 145, s. 6.
  3. J.D.: Magazyn olsztyńskiego Pojezierza / J.D. // „Życie Literackie”. – 1989, nr 37, s. 15.
  4. Uścinowicz, Jerzy: Perwersje „Wersu” / Jerzy Uścinowicz // „Dziennik Pojezierza”. – 2989, nr 76, s. 1, 2.
  5. (mb): Nowe pismo „Wers” / (mb) // „Gazeta Olsztyńska”. – 1989, nr 89, s. 1, 3.

Przypisy

  1. Cyt. za: „Wers” 1989, nr 1, s. II.