Olsztyńskie Biennale Plastyki O Medal Prezydenta 2000

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki w 2000 r. w Olsztynie w ramach Olsztyńskiego Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta”.

Opis

Wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki, która miała miejsce od 1 lutego do 4 marca 2001. Prezentowała twórczość artystów środowiska olsztyńskiego oraz regionu warmińsko-mazurskiego z okresu 1998-2000. Podstawowym zadaniem tego przedsięwzięcia była aktywizacja miejscowego środowiska artystycznego, konfrontacja postaw twórczych, a także zobrazowanie publiczności olsztyńskiej stanu rodzimej plastyki.

Organizatorzy

Konkurs i wystawa organizowana była z inicjatywy i we współpracy z Olsztyńskim Okręgiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Biurem Wystaw Artystycznych w Olsztynie. Podczas spotkań z władzami miasta padła propozycja poszerzenia nazwy biennale o „O Medal Prezydenta”, co nawiązywało do tradycji przeglądów olsztyńskiego środowiska plastycznego zapoczątkowanych w 1975 roku.

Fundatorzy nagród

Jury

Uczestnicy

Nagrodzeni

Grand Prix - Medal Prezydenta

Nagrody w kategoriach

  1. Malarstwo:
  2. Tkanina:
  3. Rysunek
  4. Grafika warsztatowa
  5. Rzeźba:
  6. Techniki niekonwencjonalne, multimedia:

Bibliografia

  1. II Olsztyńskie Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta”/ [Kom. Organizacyjny II Olsztyńskiego Biennale Plastyki Krzysztof Janicki, Marek Szczęsny, Tadeusz Brzeski]. Olsztyn: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2000.

Zobacz też