Plastyka olsztyńska w 35-leciu PRL

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR